Δικαίωμα υπαναχώρησης

Πολιτική ακύρωσης & φόρμα ακύρωσης

Οι καταναλωτές δικαιούνται δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες ο καταναλωτής είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο εμπορική ούτε ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα:

A. Πολιτική ακύρωσης

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε κανένα λόγο.
Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος που ονομάστηκε από εσάς που δεν είναι ο μεταφορέας, κατακτήσατε τα τελευταία αγαθά.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (Clupy Design GmbH, Schlossfeld 2, 8811 Scheifling, Tel.: +43 3582/22 25 855, Fax: +43 3582/22 25 815, E-Mail: office@clupy.net) με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με email) της απόφασής σας να αποσυρθείτε από αυτήν τη σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη φόρμα ανάληψης μοντέλου για το σκοπό αυτό, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.
Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά το έντυπο ανάληψης μοντέλου ή άλλη σαφή δήλωση στον ιστότοπό μας. Εάν κάνετε χρήση αυτής της επιλογής, θα σας στείλουμε αμέσως μια επιβεβαίωση (π.χ. μέσω e-mail) ότι έχουμε λάβει τέτοια ακύρωση.
Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίησή σας για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες της απόσυρσης
Εάν αποσύρετε από αυτήν τη σύμβαση, θα σας δώσουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή διαφορετικού τύπου παράδοσης από τη φθηνότερη τυπική παράδοση που προσφέρουμε από εμάς πρέπει), να επιστραφεί αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε ειδοποίηση για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Για αυτήν την αποπληρωμή χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν κάτι άλλο συμφωνήθηκε ρητά μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε τυχόν χρεώσεις για αυτήν την αποπληρωμή. Μπορούμε να αρνηθούμε την αποπληρωμή έως ότου λάβουμε τα αγαθά πίσω ή μέχρι να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε αποστείλει τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.
Πρέπει να επιστρέψετε ή να παραδώσετε τα αγαθά σε εμάς αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε τα προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών.
Αναλαμβάνετε τα άμεσα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων.
Πρέπει να πληρώσετε για οποιαδήποτε απώλεια αξίας των αγαθών μόνο εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται στο χειρισμό των αγαθών που δεν είναι απαραίτητο για τον έλεγχο της φύσης, των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητας των αγαθών.

Γενικές πληροφορίες
1) Παρακαλώ αποφύγετε την καταστροφή και τη μόλυνση των εμπορευμάτων. Εάν είναι δυνατόν, στείλτε μας τα προϊόντα πίσω στην αρχική τους συσκευασία με όλα τα αξεσουάρ και όλα τα εξαρτήματα συσκευασίας. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε προστατευτική εξωτερική συσκευασία. Εάν δεν έχετε πλέον την αρχική συσκευασία, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη συσκευασία για να εξασφαλίσετε επαρκή προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά.
2) Παρακαλώ μην μας στείλετε τα εμπορεύματα πίσω σε παραλαβή φορτίου εάν είναι δυνατόν.
3) Σημειώστε ότι οι προαναφερθέντες αριθμοί 1-2 δεν αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.
Γενικοί όροι και προϋποθέσεις με πληροφορίες πελατών

Πίνακας περιεχομένων

1. Πεδίο εφαρμογής
2. Σύναψη σύμβασης
3. Δικαίωμα υπαναχώρησης / δικαίωμα υπαναχώρησης
4. Τιμές και όροι πληρωμής
5. Όροι παράδοσης και αποστολής
6. Διατήρηση του τίτλου
7. Ευθύνη για ελαττώματα
8. Ευθύνη
9. Εφαρμοστέος νόμος / τόπος δικαιοδοσίας

1) Πεδίο εφαρμογής
1.1 Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής “GTC”) της Clupy Design GmbH (εφεξής “πωλητής”) ισχύουν για όλες τις συμβάσεις που ένας καταναλωτής ή επιχειρηματίας (εφεξής “πελάτης”) με τον πωλητή σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πωλητή στο διαδίκτυο Τα αγαθά ή / και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο κατάστημα. Η συμπερίληψη των όρων του πελάτη αντιτίθεται, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
1.2 Ένας καταναλωτής κατά την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν ανήκουν στη λειτουργία της εταιρείας τους. Ένας επιχειρηματίας κατά την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική σύμπραξη που συνάπτει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που ανήκουν στη λειτουργία της εταιρείας τους.

2) Σύναψη της σύμβασης
2.1 Οι περιγραφές προϊόντων που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή δεν αντιπροσωπεύουν δεσμευτικές προσφορές εκ μέρους του πωλητή, αλλά χρησιμεύουν για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς από τον πελάτη.
2.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αφού εισάγει τα προσωπικά του δεδομένα, ο πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική προσφορά για τα προϊόντα και / ή τις υπηρεσίες που περιέχονται στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.
2.3 Ο πωλητής μπορεί να αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός πέντε ημερών,
– στέλνοντας στον πελάτη γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή επιβεβαίωση παραγγελίας σε μορφή κειμένου (fax ή e-mail), με την οποία η λήψη της επιβεβαίωσης παραγγελίας από τον πελάτη είναι αποφασιστική, ή
– με την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών στον πελάτη, οπότε η παραλαβή των αγαθών από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
– ζητώντας από τον πελάτη να πληρώσει μετά την παραγγελία του.

Εάν υπάρχουν πολλές από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις, το συμβόλαιο συνάπτεται τη στιγμή κατά την οποία εμφανίζεται μία από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές. Εάν ο πωλητής δεν αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός της προαναφερθείσας περιόδου, αυτό θεωρείται απόρριψη της προσφοράς, με αποτέλεσμα ο πελάτης να μην δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση προθέσεων του.
2.4 Η περίοδος αποδοχής της προσφοράς ξεκινά την επομένη της αποστολής της προσφοράς από τον πελάτη και λήγει στο τέλος της πέμπτης ημέρας μετά την αποστολή της προσφοράς.
2.5 Κατά την υποβολή προσφοράς μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται από τον πωλητή και αποστέλλεται στον πελάτη σε μορφή κειμένου (π.χ. e-mail, φαξ ή επιστολή) μετά την υποβολή της παραγγελίας του, μαζί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Ωστόσο, το κείμενο της σύμβασης δεν μπορεί πλέον να ζητηθεί από τον πελάτη μέσω του ιστότοπου του πωλητή μετά την αποστολή της παραγγελίας.
2.6 Πριν από τη δεσμευτική υποβολή της παραγγελίας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας του πωλητή, ο πελάτης μπορεί να διορθώνει συνεχώς τις καταχωρίσεις του χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες πληκτρολογίου και ποντικιού. Επιπλέον, όλες οι καταχωρήσεις εμφανίζονται ξανά σε ένα παράθυρο επιβεβαίωσης πριν από την υποβολή της δέσμευσης δέσμευσης και μπορούν επίσης να διορθωθούν εκεί χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες πληκτρολογίου και ποντικιού.
2.7 Μόνο η γερμανική γλώσσα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης.
2.8 Η επεξεργασία παραγγελιών και η επικοινωνία γίνονται συνήθως μέσω email και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση e-mail που του έχει δώσει για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι σωστή, έτσι ώστε τα e-mail που αποστέλλονται από τον πωλητή να μπορούν να ληφθούν σε αυτήν τη διεύθυνση. Συγκεκριμένα, κατά τη χρήση φίλτρων SPAM, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορούν να παραδοθούν όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή ή τρίτα μέρη που ανατέθηκαν από τον πωλητή για την επεξεργασία της παραγγελίας.

3) Δικαίωμα υπαναχώρησης / δικαίωμα υπαναχώρησης
Οι καταναλωτές δικαιούνται γενικά δικαίωμα υπαναχώρησης / υπαναχώρησης. Πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή.

4) Τιμές και όροι πληρωμής
4.1 Οι τιμές που δηλώνει ο πωλητής είναι τελικές τιμές και περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο επί των πωλήσεων. Τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης και αποστολής που ενδέχεται να προκύψουν καθορίζονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.
4.2 Ο πελάτης διαθέτει διάφορες διαθέσιμες επιλογές πληρωμής, οι οποίες καθορίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή.
4.3 Εάν έχει συμφωνηθεί προπληρωμή, η πληρωμή οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης.

 

5) Όροι παράδοσης και αποστολής
5.1 Η παράδοση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται στη διαδρομή αποστολής στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον πελάτη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
5.2 Εάν η εταιρεία μεταφοράς στέλνει τα αγαθά πίσω στον πωλητή επειδή δεν ήταν δυνατή η παράδοση στον πελάτη, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα για την αποτυχημένη αποστολή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο πελάτης δεν είναι υπεύθυνος για την περίσταση που οδήγησε στην αδυναμία παράδοσης ή εάν του παρεμποδίστηκε προσωρινά η αποδοχή της προσφερόμενης υπηρεσίας, εκτός εάν ο πωλητής ανακοίνωσε την υπηρεσία μια εύλογη προθεσμία εκ των προτέρων θα είχα.
5.3 Κατ ‘αρχήν, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας υποβάθμισης των πωληθέντων αγαθών μεταβιβάζεται στον πελάτη ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να τα παραλάβει όταν παραδοθούν. Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς μεταφέρεται όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε κατάλληλο άτομο μεταφοράς στον τόπο της επιχείρησης του πωλητή.
5.4 Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σε περίπτωση εσφαλμένης ή ακατάλληλης παράδοσης στον πελάτη, ο οποίος ενεργεί ως επιχειρηματίας. Αυτό ισχύει μόνο σε περίπτωση που ο πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για τη μη παράδοση και ο πωλητής έχει ολοκληρώσει μια συγκεκριμένη συναλλαγή αντιστάθμισης με τον προμηθευτή με τη δέουσα προσοχή. Ο πωλητής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προμήθεια των αγαθών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή μερικής διαθεσιμότητας των αγαθών, ο πελάτης θα ενημερωθεί αμέσως και το τίμημα θα επιστραφεί αμέσως.
5.5 Η συλλογή από τον πελάτη δεν είναι δυνατή για διοικητικούς λόγους.

6) Διατήρηση του τίτλου
6.1 Σε σχέση με τους καταναλωτές, ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα των παραδοθέντων αγαθών έως ότου εξοφληθεί η οφειλόμενη τιμή αγοράς.
6.2 Σε σχέση με τους επιχειρηματίες, ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα των παραδοθέντων αγαθών έως ότου όλες οι αξιώσεις από μια συνεχιζόμενη επιχειρηματική σχέση έχουν διευθετηθεί πλήρως.

7) Ευθύνη για ελαττώματα
Εάν υπάρχει κάποιο ελάττωμα στο αγορασμένο αντικείμενο, ισχύουν οι νόμιμες διατάξεις. Απόκλιση από αυτό, ισχύουν τα ακόλουθα:
7.1 Για επιχειρηματίες
– ένα ασήμαντο ελάττωμα δεν δικαιολογεί αξιώσεις για ελαττώματα,
– ο πωλητής έχει την επιλογή του τύπου της συμπληρωματικής απόδοσης,
– Για νέα προϊόντα, η προθεσμία παραγραφής για ελαττώματα είναι ένα έτος από τη μεταφορά κινδύνου.
– Στην περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών, τα δικαιώματα και οι αξιώσεις που οφείλονται σε ελαττώματα αποκλείονται ουσιαστικά.
– η προθεσμία παραγραφής δεν ξεκινά ξανά εάν πραγματοποιηθεί παράδοση αντικατάστασης εντός του πεδίου ευθύνης για ελαττώματα.

7.2 Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης και το καταστατικό των περιορισμών δεν σχετίζονται με αξιώσεις αποζημίωσης και επιστροφή εξόδων που ο αγοραστής μπορεί να διεκδικήσει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις λόγω ελαττωμάτων σύμφωνα με την Ενότητα 8.
7.3 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, καλείται να παραπονεθεί στον παραλήπτη σχετικά με τα παραδοθέντα αγαθά με προφανή ζημία μεταφοράς και να ενημερώσει τον πωλητή για αυτό. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφώνεται, αυτό δεν επηρεάζει τις νόμιμες ή συμβατικές αξιώσεις του για ελαττώματα.
7.4 Εάν η συμπληρωματική επίδοση έχει πραγματοποιηθεί μέσω παράδοσης αντικατάστασης, ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά που παραδόθηκαν αρχικά στον πωλητή εντός 30 ημερών με έξοδα του πωλητή. Η επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

8) ευθύνη
Ο πωλητής ευθύνεται έναντι του πελάτη για όλες τις συμβατικές, συμβατικές και νομικές, συμπεριλαμβανομένων των βασανιστικών αξιώσεων για αποζημίωση και την επιστροφή εξόδων ως εξής:
8.1 Ο πωλητής έχει απεριόριστη ευθύνη για οποιονδήποτε νομικό λόγο
– σε περίπτωση εσκεμμένης πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας,
– σε περίπτωση αμέλειας ή εκούσιας βλάβης σε ζωή, σώμα ή υγεία,
– βάσει μιας υπόσχεσης εγγύησης, εκτός εάν άλλως ρυθμίζεται σχετικά,
– λόγω υποχρεωτικής ευθύνης, όπως βάσει του Νόμου περί ευθύνης προϊόντος.

8.2 Εάν ο πωλητής παραβιάσει αμελητέα μια βασική συμβατική υποχρέωση, η ευθύνη περιορίζεται στην προβλεπόμενη ζημία που είναι τυπική για τη σύμβαση, εκτός εάν υπάρχει απεριόριστη ευθύνη σύμφωνα με την Ενότητα 8.1. Βασικές συμβατικές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις που επιβάλλει η σύμβαση στον πωλητή σύμφωνα με το περιεχόμενό της για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης, η εκπλήρωση της οποίας επιτρέπει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης κατά πρώτο λόγο και στις οποίες ο πελάτης μπορεί να βασίζεται τακτικά.
8.3 Διαφορετικά αποκλείεται η ευθύνη του πωλητή.
8.4 Οι παραπάνω κανονισμοί περί ευθύνης ισχύουν επίσης όσον αφορά την ευθύνη του πωλητή για τους εκπροσώπους του και τους νόμιμους εκπροσώπους του.

9) Εφαρμοστέος νόμος / τόπος δικαιοδοσίας
9.1 Για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από αυτήν τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της εγκυρότητας της ίδιας της σύμβασης, ισχύει η αυστριακή νομοθεσία, εξαιρουμένων των κανόνων αναφοράς και του νόμου περί πωλήσεων του ΟΗΕ. Όσον αφορά τους καταναλωτές, αυτό δεν επηρεάζει τις υποχρεωτικές διατάξεις που τους παρέχουν το δίκαιο της χώρας στην οποία συνήθως διαμένουν.
9.2 Εάν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας κατά την έννοια της παραγράφου 1.2, ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας συμφωνείται να είναι ο τόπος εργασίας του πωλητή.

Κατεβάστε τη φόρμα ακύρωσης ως PDF εδώ

Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.

Clupy

Nachtlicht ohne Strom