αποτύπωμα

Κάτοχος πολυμέσων, κατασκευαστής και εκδότης:

Ονομα εταιρείας:
Clupy Design GmbH

Διεύθυνση:
Πεδίο κάστρου 2
8811 Scheifling

Τηλέφωνο: +43 3582/22 25 855
Φαξ: +43 3582/22 25 815
Mail: office@clupy.net

Διαχείριση: Ing.Klaus Bartelmuss, Franz Bratl

Νομική μορφή: GmbH
Εμπόριο: εμπόριο με εξαίρεση το ρυθμιζόμενο εμπόριο
Μητρώο: 614 Εμπορικός αριθμός μητρώου: 5373

Εμπορική αρχή: Επαρχιακή Επιτροπή Murau
Υπεύθυνος θάλαμος: WK Steiermark

Αριθμός ΦΠΑ: ATU68522805
Αριθμός εμπορικού μητρώου: FN 410462x
Δικαστήριο εμπορικών μητρώων: Leoben

Όλες οι ισχύουσες διατάξεις, ιδίως η GewO και το ΗΚΓ, είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ris.bka.gv.at ανά πάσα στιγμή.

Πλατφόρμα της Επιτροπής της ΕΕ για επιγραμμική επίλυση διαφορών:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseΓλώσσα
Πρέπει να συμμετέχουμε σε μια διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτή

weder verpflichtet noch bereit.

Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.

Clupy

Nachtlicht ohne Strom