Όροι χρήσης

ενικοί όροι και προϋποθέσεις με πληροφορίες πελατών

Πίνακας περιεχομένων

1. Πεδίο εφαρμογής
2. Σύναψη σύμβασης
3. Δικαίωμα υπαναχώρησης / δικαίωμα υπαναχώρησης
4. Τιμές και όροι πληρωμής
5. Όροι παράδοσης και αποστολής
6. Διατήρηση του τίτλου
7. Ευθύνη για ελαττώματα
8. Ευθύνη
9. Εφαρμοστέος νόμος / τόπος δικαιοδοσίας.
10. Επιτροπή της ΕΕ για την επίλυση διαδικτυακών διαφορών

1) Πεδίο εφαρμογής
1.1 Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής “GTC”) της Clupy Design GmbH (εφεξής “πωλητής”) ισχύουν για όλες τις συμβάσεις που ένας καταναλωτής ή επιχειρηματίας (εφεξής “πελάτης”) με τον πωλητή σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πωλητή στο διαδίκτυο Τα αγαθά ή / και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο κατάστημα. Η συμπερίληψη των ίδιων προϋποθέσεων του πελάτη αντιτίθεται, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
1.2 Ένας καταναλωτής κατά την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν ανήκουν στη λειτουργία της εταιρείας τους. Ένας επιχειρηματίας κατά την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική σύμπραξη που συνάπτει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που ανήκουν στη λειτουργία της εταιρείας τους.

2) Σύναψη της σύμβασης
2.1 Οι περιγραφές προϊόντων που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή δεν αντιπροσωπεύουν δεσμευτικές προσφορές εκ μέρους του πωλητή, αλλά χρησιμεύουν για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς από τον πελάτη.
2.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αφού εισάγει τα προσωπικά του δεδομένα, ο πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική προσφορά για τα αγαθά ή / και τις υπηρεσίες που περιέχονται στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.
2.3 Ο πωλητής μπορεί να αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός πέντε ημερών,
– στέλνοντας στον πελάτη γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή επιβεβαίωση παραγγελίας σε μορφή κειμένου (fax ή e-mail), με την οποία η λήψη της επιβεβαίωσης παραγγελίας από τον πελάτη είναι αποφασιστική, ή
– με την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών στον πελάτη, οπότε η παραλαβή των αγαθών από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
– ζητώντας από τον πελάτη να πληρώσει μετά την παραγγελία του.

Εάν υπάρχουν πολλές από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις, η σύμβαση συνάπτεται τη στιγμή κατά την οποία εμφανίζεται μία από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές. Εάν ο πωλητής δεν αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός της προαναφερθείσας περιόδου, αυτό θεωρείται απόρριψη της προσφοράς, με αποτέλεσμα ο πελάτης να μην δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση προθέσεων του.

2.4 Η περίοδος αποδοχής της προσφοράς ξεκινά την ημέρα μετά την αποστολή της προσφοράς από τον πελάτη και λήγει στο τέλος της πέμπτης ημέρας μετά την αποστολή της προσφοράς.
2.5 Κατά την υποβολή προσφοράς μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται από τον πωλητή και αποστέλλεται στον πελάτη σε μορφή κειμένου (π.χ. e-mail, φαξ ή επιστολή) μετά την υποβολή της παραγγελίας του, μαζί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Ωστόσο, το κείμενο της σύμβασης δεν μπορεί πλέον να ζητηθεί από τον πελάτη μέσω του ιστότοπου του πωλητή μετά την αποστολή της παραγγελίας του.
2.6 Πριν από τη δεσμευτική υποβολή της παραγγελίας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, ο πελάτης μπορεί να διορθώνει συνεχώς τις καταχωρίσεις του χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες πληκτρολογίου και ποντικιού. Επιπλέον, όλες οι καταχωρήσεις εμφανίζονται ξανά σε ένα παράθυρο επιβεβαίωσης πριν από την υποβολή της εντολής δέσμευσης και μπορούν επίσης να διορθωθούν εκεί χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες πληκτρολογίου και ποντικιού.
2.7 Μόνο η γερμανική γλώσσα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης.
2.8 Η επεξεργασία παραγγελιών και η επαφή πραγματοποιούνται συνήθως μέσω email και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του παρέχει για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι σωστή, έτσι ώστε τα e-mail που αποστέλλονται από τον πωλητή να μπορούν να ληφθούν σε αυτήν τη διεύθυνση. Ειδικότερα, κατά τη χρήση φίλτρων SPAM, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορούν να παραδοθούν όλα τα e-mail που αποστέλλονται από τον πωλητή ή από τρίτους που έχουν αναλάβει την επεξεργασία της παραγγελίας.

3) Δικαίωμα υπαναχώρησης / δικαίωμα υπαναχώρησης
Κατ ‘αρχήν, οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης / υπαναχώρησης. Πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή.

4) Τιμές και όροι πληρωμής
4.1 Οι τιμές που δηλώνει ο πωλητής είναι τελικές τιμές και περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο επί των πωλήσεων. Τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης και αποστολής που ενδέχεται να προκύψουν καθορίζονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.
4.2 Ο πελάτης διαθέτει διάφορες διαθέσιμες επιλογές πληρωμής, οι οποίες καθορίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή.
4.3 Εάν έχει συμφωνηθεί προπληρωμή, η πληρωμή οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης.

5) Όροι παράδοσης και αποστολής

5.1 Η παράδοση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται στη διαδρομή αποστολής στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον πελάτη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
5.2 Εάν η εταιρεία μεταφοράς στέλνει τα αγαθά πίσω στον πωλητή επειδή δεν ήταν δυνατή η παράδοση στον πελάτη, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα για την αποτυχημένη αποστολή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο πελάτης δεν είναι υπεύθυνος για την περίσταση που οδήγησε στην αδυναμία παράδοσης ή εάν του παρεμποδίστηκε προσωρινά η αποδοχή της προσφερόμενης υπηρεσίας, εκτός εάν ο πωλητής ανακοίνωσε την υπηρεσία για εύλογο χρόνο θα είχα.
5.3 Κατ ‘αρχήν, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών μεταβιβάζεται στον πελάτη ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να τα παραλάβει όταν παραδοθούν. Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας επιδείνωσης στην περίπτωση πωλήσεων μέσω ταχυδρομείου μεταφέρεται σε κατάλληλο άτομο μεταφοράς στον τόπο της επιχείρησης του πωλητή κατά την παράδοση των αγαθών.
5.4 Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σε περίπτωση εσφαλμένης ή ακατάλληλης παράδοσης στον πελάτη, ο οποίος ενεργεί ως επιχειρηματίας. Αυτό ισχύει μόνο σε περίπτωση που ο πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για τη μη παράδοση και ο πωλητής έχει ολοκληρώσει μια συγκεκριμένη συναλλαγή κάλυψης με τον προμηθευτή με τη δέουσα προσοχή. Ο πωλητής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προμήθεια των αγαθών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή μερικής διαθεσιμότητας των αγαθών, ο πελάτης θα ενημερωθεί αμέσως και το τίμημα θα επιστραφεί αμέσως.
5.5 Η συλλογή από τον πελάτη δεν είναι δυνατή για διοικητικούς λόγους.

6) Διατήρηση του τίτλου
6.1 Σε σχέση με τους καταναλωτές, ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα των παραδοθέντων αγαθών έως ότου εξοφληθεί πλήρως η τιμή αγοράς.
6.2 Σε σχέση με τους επιχειρηματίες, ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόμενων αγαθών έως ότου όλες οι αξιώσεις από μια συνεχιζόμενη επιχειρηματική σχέση έχουν διευθετηθεί πλήρως.

7) Ευθύνη για ελαττώματα

Εάν υπάρχει κάποιο ελάττωμα στο αγορασμένο αντικείμενο, ισχύουν οι νόμιμες διατάξεις. Απόκλιση από αυτό, ισχύουν τα ακόλουθα:
7.1 Για επιχειρηματίες
– ένα ασήμαντο ελάττωμα δεν δικαιολογεί αξιώσεις για ελαττώματα,
– ο πωλητής έχει την επιλογή του τύπου της συμπληρωματικής απόδοσης,
– Για νέα προϊόντα, η προθεσμία παραγραφής για ελαττώματα είναι ένα έτος από τη μεταφορά κινδύνου.
– Στην περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών, τα δικαιώματα και οι αξιώσεις που οφείλονται σε ελαττώματα αποκλείονται ουσιαστικά.
– η προθεσμία παραγραφής δεν ξεκινά ξανά εάν πραγματοποιηθεί παράδοση αντικατάστασης εντός του πεδίου ευθύνης για ελαττώματα.

7.2 Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης και το καταστατικό των περιορισμών δεν σχετίζονται με αξιώσεις αποζημίωσης και επιστροφή εξόδων που ο αγοραστής μπορεί να διεκδικήσει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις λόγω ελαττωμάτων σύμφωνα με την Ενότητα 8.
7.3 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, καλείται να παραπονεθεί στον παραλήπτη σχετικά με τα παραδοθέντα αγαθά με προφανή ζημία μεταφοράς και να ενημερώσει τον πωλητή για αυτό. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφώνεται, αυτό δεν επηρεάζει τις νόμιμες ή συμβατικές αξιώσεις του για ελαττώματα.
7.4 Εάν η συμπληρωματική απόδοση έχει πραγματοποιηθεί μέσω παράδοσης αντικατάστασης, ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά που παραδόθηκαν αρχικά στον πωλητή εντός 30 ημερών με έξοδα του πωλητή. Η επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

8) ευθύνη
Ο πωλητής ευθύνεται έναντι του πελάτη για όλες τις συμβατικές, συμβατικές και νομικές, συμπεριλαμβανομένων των βασανιστικών αξιώσεων για αποζημίωση και την επιστροφή εξόδων ως εξής:
8.1 Ο πωλητής έχει απεριόριστη ευθύνη για οποιονδήποτε νομικό λόγο
– σε περίπτωση εσκεμμένης πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας,
– σε περίπτωση αμέλειας ή εκούσιας βλάβης σε ζωή, σώμα ή υγεία,
– βάσει υπόσχεσης εγγύησης, εκτός εάν άλλως ρυθμίζεται σχετικά,
– λόγω υποχρεωτικής ευθύνης, όπως βάσει του Νόμου περί ευθύνης προϊόντος.

8.2 Εάν ο πωλητής παραβιάσει αμελητέα μια βασική συμβατική υποχρέωση, η ευθύνη περιορίζεται στην προβλεπόμενη ζημία που είναι τυπική για τη σύμβαση, εκτός εάν η απεριόριστη ευθύνη αναλαμβάνεται σύμφωνα με την ενότητα 8.1 Βασικές συμβατικές υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις που επιβάλλει η σύμβαση στον πωλητή σύμφωνα με το περιεχόμενό της προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της σύμβασης, η εκπλήρωση της οποίας επιτρέπει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης κατά πρώτο λόγο και στις οποίες ο πελάτης μπορεί να βασίζεται τακτικά.
8.3 Εξαιρείται οποιαδήποτε άλλη ευθύνη του πωλητή.
8.4 Οι παραπάνω κανονισμοί περί ευθύνης ισχύουν επίσης όσον αφορά την ευθύνη του πωλητή για τους εκπροσώπους του και τους νόμιμους εκπροσώπους του.

9) Εφαρμοστέος νόμος / τόπος δικαιοδοσίας
9.1 Για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από αυτήν τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της εγκυρότητας της ίδιας της σύμβασης, ισχύει η αυστριακή νομοθεσία, εξαιρουμένων των κανόνων αναφοράς και του νόμου περί πωλήσεων του ΟΗΕ. Όσον αφορά τους καταναλωτές, οι υποχρεωτικές διατάξεις που τους παρέχουν το δίκαιο του κράτους στο οποίο έχουν τη συνήθη διαμονή τους δεν επηρεάζονται.
9.2 Εάν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας κατά την έννοια του τμήματος 1.2, ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας συμφωνείται να είναι ο τόπος εργασίας του πωλητή.

10) Πλατφόρμα της Επιτροπής της ΕΕ για ηλεκτρονική επίλυση διαφορών
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseΓλώσσα
Δεν είμαστε ούτε υποχρεωμένοι ούτε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτή.

Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.

Clupy

Nachtlicht ohne Strom